Když v roce 2008 vstupoval na mediální trh časopis Řízení a údržba (z dílny Trade Media International), bylo povědomí o klíčových aspektech průmyslové údržby otázkou několika málo jedinců. Dlouhá léta se management firem díval na sektor průmyslové údržby přes prsty a optikou nákladů, které do něj mohou proudit. Stejně dlouho však platí, že správně vedená údržba může být klíčem ke zvyšování konkurenceschopnosti a eliminaci plýtvání ve výrobě. 

Fórum údržby dává údržbě hlas, který si zaslouží. Ač již spousta průmyslových společností chápe, jakého rozdílového hráče zde může mít, stále je potřeba ukázat, co oddělení údržeb dokáže. A přidejme k tomu zdravý koktejl současné digitální transformace průmyslu, která plně sílu údržby ukazuje. 

Pojďte společně s námi hovořit o údržbě na strategické úrovni asset managementu. Výroba a údržba mohou pracovat ruku v ruce k lepším výsledkům. My si to ukážeme.

Letošní ročník proběhne hybridně - z Prahy i s plnou podporou on-line streamu, tedy s možností sledovat odkudkoliv, včetně záznamu z akce. Konference bude převážně tvořena diskuzními tématy. Výhodou fyzické účasti je možnost interakce s řečníky a pokládání otázek. 

Témata konference a diskuzí lze shrnout následujícími body:

  • Průmysl 4.0 a/vs Údržba 4.0
  • Strateciký přístup k údržbě
  • Digitální nástroje pro efektivní řízení údržby
  • Údržba jako silný partner výroby
  • Automatizace v odděleních údržeb
  • Případové studie úspěšných implementací moderních nástrojů v údržbě
  • Diskuzní panel s předními zástupci tuzemské i světové údržby
  • Dopady krize na rozpočty údržbě - možné důsledky nerozvážných škrtů
  • A řada dalších témat přímo z publika - interaktivní forma prezentací...

 

program min

Copyright © 2023 TRADEMEDIA INTERNATIONAL. I {n3tcookieconsent settings}Nastavení cookies{/n3tcookieconsent} I Všechna práva vyhrazena.

logo footer 

Back to Top